"LOVA" Lillströmmens Funny Flower

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"ROSIE" och "BUICK", Lillströmmens Matisse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

" LLLA MY " , Lillströmmens Chocolate Flower

 

 

 

 

 

 

 

 

 "Tillsyns-hundarna" i tjänst.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

" Jonna på favoritplats"

 

 

 

 

 

 

 

 

Molly kollar vikten

Ulf och "Charles Ingvar"

                                                                                                                                            forts.