"Teddy"

 


 

Lillströmmens Pharos

e. SE UCH Carhartt Linkin Park

u. SE UCH Lillströmmens Pussy Willow

född 2012-02-10

***

Hjärta u.a. 2020-03-05

Öga u.a. 2014-03-31

Knä patella medialt1

****

Teddy ägs av Carin Welstadius 

 

 


Teddy 4 mån 

***

 

***